Компетенции и дейности

Сектори  Услуги
 • Пътна инфраструктура
 • Железопътна инфраструктура и метро, вкл. гари и спирки
 • Виадукти и мостове
 • Тунели
 • Хидравлична инфраструктура
 • Сгради и различни съоръжения
 • Сглобяеми и предварително напрегнати конструкции
 • Стоманени конструкции
 • Архитектура и озеленяване
 • Геотехническо инженерство
 • Транспорт и градски условия
 • Техническа помощ по време на строителната фаза
 • Ново проектиране и рехабилитация
 • Предпроектни, Идейни, Технически, Работни проекти и чертежи
 • Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Изготвяне на планове за отчуждаване за земи и имоти
 • Социално-икономически проучвания
 • Проектиране и одит на пътна безопасност
 • План за управление на трафика
 • Планиране
 • Oценка на съответствието и надзор
 • Съдействие при тръжни процедури за проектиране и строителство
 • Количествени сметки и калкулации
 • Технически спецификации